van Gogh #7: Publikum (Audience)
The art group van Gogh 2007
Installation and staging of music festival
Spor 2007: Festival for Contemporary Music and Sound Art, Århus, DK

Project description (in danish)
Kunstgruppen van Gogh blev inviteret til at lave en samlende installation eller scenografi til festivalen Spor 2007 - festival for ny lyd og tonekunst, der blev afholdt 10.-13. maj i Ridehuset i Århus. Festivalens tema var "Composing what?" og stillede skarpt på eksperimenter med koncert- og fremførselsformer i den ny tonekunst.

van Goghs opgave var at skabe en fælles ramme for dissse eksperimenter og at sørge for at rammen på samme tid var med til at fokusere på temaet. Vi valgte at arbejde med en iscenesættelse af publikum ud fra en tanke om at fremførselsformer har lige så meget med publikums roller og forventninger at gøre som med komponister og musikeres. Desuden var musikken netop kurateret ud fra deres utraditionelle greb om koncertsituationen, hvorfor vi netop ikke skulle iscenesætte dem, der selv havde særpræg.

Det scenografiske greb tog udgangspunkt i publikums fremmeste repræsentant i rummet, Stolen, og arbejdede med og mod forventningerne om klassiske publikumspladser og scenerum. Selvom det forventede publikumsantal lå mellem 200-400 til de enkelte koncerter, lavede vi en installation med 700 stole, der var lyssat nedefra ved hjælp af 180 lamper. Stollene udfyldte hele Ridehuset, og var sat i mange retninger, hvoraf nogle tydeligvis orienterede sig overraskende, fx mod vægge. Samtidig slørede stolene hvor musikken ville optræde, idet den gængse relation mellem publikumspladser og scene var opløst. Scener blev etableret enten direkte på gulvet mellem stolerækker, eller ved at etablere scener henover stolerækker, sådan at stolene fortsatte under og bagved scenen. Herved fik koncerterne en karakter af nedslag blandt publikum.

Sporfestivalen 2007 var kurateret af:
Anna Berit Asp Christensen Anne Marqvardsen.

Fra van Gogh deltog:
Christian Leifelt
Simon Løvind
Michael Madsen